Gocart

Gocart är utmärkt underhållning i samband med företagsfester, svensexor, möhippor eller andra tillfällen där lite racing kan bidra till eller öka sammanhållningen i en grupp. För att hjälpa fler att få uppleva hur det är att köra gocart, har vi satt ihop ett register med gocartbanor.

Syftet med registret är inte att ha med alla asfalterade ytor som det teoretiskt går att köra gocart på. Syftet är att exponera de företag och organisationer som satsar helhjärtat på gocart och erbjuder möjligheten för vem som helst att köra gocart. En förutsättning för det är att det inte ska krävas medlemskap i en viss organisation för att få köra, att banan ska vara öppen på regelbunden basis, att huvudverksamheten är uthyrning av gocarts och att det ska finnas en välgjord hemsida där det går att få mer information om banan som körning sker på.

Om du saknar en gocartbana i vårt register och som
uppfyller ovanstående kriterier, kontakta oss!